Karviná - Mölnlycke Health Care Klinipro

Továrna v Karviné

Továrna je situována v průmyslové zóně v Karviné. V provozu je od srpna roku 2002.

 

Hlavní činnosti:

 

•  Sestavování ProcedurePak® trayů (od srpna 2002)
•  Výroba BARRIER® roušek (od června 2003)

 

Ve výrobě pracuje okolo 600 zaměstnanců.

 

Ke sterilizaci ProcedurePak používáme metodu ethylen-oxidu.

Pro BARRIER produkty je využívána sterilizace radiací.

 

 

 

 

Zdraví a bezpečnost

 

MHC Karviná zavedla systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s mezinárodní normou OHSAS 18001:2007.

Chceme, aby se zdraví a bezpečnost práce v Karviné staly prioritou v pracovních činnostech našich zaměstnanců.

 

Řídíme se dle této agendy:

• pravidelně identifikovat nebezpečí

• včasně a zcela odstranit nebezpečí

• aktivně začlenit všechny zaměstnance do procesu vyhledávání rizik a nebezpečí

• včasně a efektivně řešit pracovní úrazy včetne prevence

 

Společnost MHC Karviná chce zajistit u všech zaměstnanců pochopení politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, její plné akceptování posilováním jejich odpovědnosti za vlastní zdraví a zdraví těch, kteří mohou být vykonávanou prací ovlivněni.

. 

.

 

Životní prostředí

 

MHC Karviná má zavedenou mezinarodní normu ISO 14 001.

Tato mezinarodní norma specifikuje požadavky na systém environmentálního managementu.

 

Systém environmentálního managementu podstatným způsobem zvyšuje schopnost organizace předvídat, identifikovat a řídit jeho interakce s životním prostředím, naplňuje stanovené environmentální cíle a zajišťuje nepřetržitý soulad s platnými právními předpisy a jinými požadavky, k nimž se organizace zavázala.

 


Musíte si zaktualizovat svůj Flash Player Stáhnout Flash Player zde
Build: 1.1.4.4 (16.12.2013 9:33:39)