Operační sály

Ústenky

Pokožka v okolí úst a nosu je jednou z nejcitlivějších částí lidského těla. Ve zdravotnických zařízeních, v nichž se ústenky používají mnoho hodin denně, je komfort klíčem k tomu, aby pracovníci operačních sálů výrobek vnímali jako velmi pohodlný. Pro optimalizaci ochrany pacienta je zároveň nutná vysoká účinnost bakteriální filtrace. Všechny ústenky BARRIER® splňují nebo překračují požadavky evropské normy EN14683:2005.

 

Ústenky BARRIER se vyrábějí z materiálů nejvyšší jakosti a nabízejí několik důležitých výhod:

  • ústenky BARRIER nabízejí optimální účinnost bakteriální filtrace, jež napomáhá snižovat riziko infekcí tím, že minimalizuje riziko šíření bakterií od zdravotnických pracovníků do vzduchu na operačním sále.
  • Nízký dechový odpor významně zvyšuje pocit pohodlí pracovníků. Ústenka, která je chladivá, usnadňuje pracovníkům na operačních sálech dodržovat správnou disciplínu nošení masek.
  • Optimalizovaný tvar misky je důležitý pro udržení odstupu ústenky od úst během použití, a minimalizuje tak kontakt mezi ústy a ústenkou. Na minimum omezuje riziko podráždění kůže ústenkou a brání možnému průniku tekutin a následnému přenosu mikroorganismů zevnitř ven.
  • Sortiment zahrnuje ústenky odolné proti postřiku (EN14683: typ IIR), jež brání proniknutí tekutiny, a chrání tak zdravotnické pracovníky před přenosem potenciálně kontaminovaných tekutin.
Build: 1.1.4.4 (16.12.2013 9:33:39)