[2012-04-16]

Patientuppvärmning - före, under och efter operation

Vi introducerar den aktivt självvärmande filten BARRIER® EasyWarm®!

BARRIER® EasyWarm® är den nya, enkla lösningen för att värma patienter.

 

Hypotermi är en vanlig och erkänd biverkning vid operation och kan bland annat leda till: 

  • Ökad risk för medicinska komplikationer, såsom cirkulationsrubbningar och ökad blödningsrisk, samt större risk för sjuklighet.
  • Ytterligare behandling och förlängd sjukhusvistelse vilket innebär ökade kostnader. 
  • Ökad obehags- och oroskänsla hos patienten.

 

Lösningen är BARRIER EasyWarm! Den aktivt självvärmande filten hjälper till att förhindra hypotermi i den perioperativa miljön.

 

  • Filten ger enkel och snabb hantering vilket sparar tid.
  • Den är lätt att använda före, under och efter operation.
  • Den är lättillgänglig för fler patienter eftersom ingen ytterligare utrustning behövs.

 

Ca. 30 minuter efter att filten har vecklats upp når den sin arbetstemperatur på 40°C, denna temperatur bibehålls i upp till 10 timmar.

 

 

Du kan läsa mer om vår nya produkt här

 

 

Ref: 1. Barash PG (ed). ASA Refresher Courses in Anesthesiology. 1993; 21: Ch 7.

 

Build: 1.1.4.4 (2013-12-16 09:33:39)