Skip to Main Content
I'm looking for

Viktiga produktlanseringar under andra kvartalet

Mölnlyckes försäljning växte under årets andra kvartal med 1 % i konstant valuta. Såväl Wound Care som Surgical växte, dock med en lägre tillväxttakt än under samma period föregående år, vilken var exceptionellt starkt för företaget.

Mepilex Border Sacrum

Tillväxtmarknaderna fortsätter att utvecklas starkt medan tillväxten i USA var något lägre än förväntad. Försäljningen föll något i Europa framför allt på grund av reducerade ersättningsnivåer på vissa marknader.

EBITA marginalen var lägre än i Q2 2016 beroende på ovan nämnda förändringar i ersättningsnivåer, högre råvarupriser samt fortsatta investeringar i försäljning, marknadsföring, produktutveckling och innovation.

Under kvartalet har Mölnlycke framgångsrikt introducerat nya produkter inom området prevention av liggsår samt inom post-operativ sårvård. Mölnlycke har även tagit en ny produktionsanläggning för kundanpassade operations-set i drift i Tjeckien. Investeringen på 67 miljoner EUR är Mölnlyckes hittills enskilt största investering.

”De viktiga produktlanseringar som vi gjort under kvartalet är ett resultat av vår fokuserade satsning på produktutveckling och innovation, och de har fått ett mycket positivt mottagande bland våra kunder, säger Richard Twomey, CEO.

”Vi har även globalt lanserat produkter som tillkommit i samband med förra årets förvärv i USA. Dessutom har vi invigt vår nya moderna helautomatiserade produktionsanläggning i Tjeckien vilken kommer effektivisera vårt arbete och öka flexibiliteten i vårt kunderbjudande.” 

Läs Investors delårsrapport april-juni 2017 här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Fristedt, Executive Vice President and CFO
Tel. 031- 352 3746 , email: Stefan.fristedt@molnlycke.com

Bodil Czarnecki, Global Manager Corporate Communications
Tel. 031-722 3037, email:  bodil.czarnecki@molnlycke.com

Contact us
Select market

Select market